Ekoškola


Čeká nás zelená budoucnost nebo černé memento minulosti? 

Fakt, že v současné době pochází většina energie, která pohání naše mobilní telefony, tablety, počítače a ostatní, dnes již víceméně nezbytné, spotřebiče denní potřeby, z neobnovitelných zdrojů výroby energie je pro většinu obyvatelstva planety již realitou. Jednoduše se musíme smířit s tím, že na počátku každodenního sledování televizních zpráv je zvětší části uhlí nebo uran. Lidské plemeno se bohužel dostalo do situace, kdy je přímo existenčně závislé na těchto komoditách. Přesto je zde mnoho k přírodě ohleduplnějších alternativ, například využitím pouhého větru nebo slunečního svitu, při jejichž zpracování nedochází k tvorbě emisí a navíc jsou z dlouhodobého hlediska finančně úspornější. Proč si tedy lidstvo zvolilo drahou a ,,špinavou´´ cestu před tou úspornou a ,,čistou´´, kterou právě alternativní zdroje představují? 
Podle mého názoru to způsobuje lidská mentalita – vždy raději zvolíme zastaralý způsob, nad kterým panuje ve společnosti neutrální konsenzus, něž ten inovativní a někdy i lepší, který vyvolává rozporuplné reakce. Můžeme stále přicházet s novými a novými inovacemi, ale lidé raději zůstanou u odzkoušeného způsobu, jehož rizika dobře znají. Je tedy vůbec možné úplně přestat využívat fosilních paliv? 
Je pozitivní jevem současné společnosti, že stále se objevuje větší zájem o obnovitelné zdroje. Částečně je to způsobeno například smogem ve velkých městech, který způsobuje místním obyvatelům dýchací potíže. Výrazný vliv má také zvýšení zájem o moderní vyspělé technologie, na kterých je většina způsobů získávání elektrické energie z alternativních paliv založena 
Bohužel také existuje mnoho stereotypů vrhajících na tyto způsoby negativní světlo. Příkladem může být názor Čechů na fotovoltaické elektrárny, které prý zabírají úrodnou půdu a navíc jsou, díky neopatrným krokům předchozí vlády, považovány za byznys, ve kterém dochází k nekalým praktikám. 
Vzhledem ke stále se zhoršujícímu stavu klimatu a stále docházejícím fosilní zdrojům, budeme nuceni přehodnotit svoje postoje. Druhou šanci už mít nebudeme. Lidstvo určitě nechce, aby se zničená příroda a nedýchatelné ovzduší stali mementem minulosti pro budoucí generace. 


Jan Vaněk, Gymnázium Chotěboř


Studenti Gymnázia Chotěboř na zoologickém soustředění KRNAP
 

Správa Krkonošského národního parku již několikátým rokem pořádala odborné biologické soustředění pro studenty středních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií. Pomocí vstupního testu je vybráno třicet nejúspěšnějších studentů z celé České republiky, kteří se mohou kurzu zúčastnit. Letos se to podařilo hned pěti studentům Gymnázia Chotěboř! Že to za to stojí, jsme zjistili už při příjezdu na Friesovy boudy, kde se kurz konal. Tématem letošního kurzu byla zoologie, konkrétně jsme měli přednášky hlavně o ptactvu a hmyzu Krkonoš. Ovšem nechyběli ani savci a historie krkonošské přírody. Každý den byla nějaká přednáška, vycházka do přírody, ale i hry v přírodě. Asi nejnáročnější částí celého zoosoustředění byl celodenní výlet na Sněžku a k ledovcovým jezerům na polské straně Krkonoš.  Po cestě jsme pozorovali dalekohledy ptáky a krajinu. Když jsme procházeli Úpským rašeliništěm, pokoušeli jsme se nalákat slavíka modráčka tundrového, který zde žije. Měli jsme velké štěstí a viděli jsme dokonce dva. Někteří stihli vyběhnout i na vrchol Sněžky. Poté jsme pokračovali již po polské straně k ledovcovému jezeru Maly Staw. Po pokochání se krajinou už následovala cesta zpět na Friesovy boudy. Opět však bylo několik jedinců, kterým jen tohle nestačilo, a tak se ještě vydali na druhé ledovcové jezero, Wielki Staw. Po náročné cestě nás večer čekala vířivka a bazén.Po první „ptačí“ části jsme pozvolna přešli na hmyz. Měli jsme přednášky, také jsme hmyz chytali a určovali. Celý kurz rychle utekl a na závěr jsme se dopravili do Vrchlabí, kde jsme navštívili KCEV (Krtek – centrum environmentálního vzdělávání) a útulek pro poraněná divoká zvířata. Pak už nezbývalo, než se rozloučit a čekala nás dlouhá cesta domů. Myslím, že jsme si odtud odvezli spoustu nových informací a mnoho se naučili. Příští rok bychom se zase rádi dalšího odborného soustředění opět zúčastnili.                  Za studenty Markéta Karlíková

                            
Ekoklub Gymnázia Chotěboř a ČSOP Chotěboř by Vás rádi pozvali v rámci projektu „Tůně u Chotěboře“ organizace International Forum of Social Studies  na

Akční den „Na Americe“

Uskuteční se na Den Země 2014, tedy v úterý 22. dubna 2014.
Sraz je v 8.30 v oblasti tůní na okraji Chotěboře (vedle chotěbořského pivovaru a společnosti Camona, oblast byla kdysi nazývána „Na Americe“).

S sebou si nezapomeňte holínky, pracovní rukavice, krumpáč, lopatu, rýč či jiné pracovní náčiní.

Celá akce je podpořena darem z projektu Zelené školy, který vznikl za spolupráce Sdružení Tereza a Nadačního fondu Tesco.

Těšíme se na Vaši účast.

                  
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Chotěboř,
ve spolupráci s Obcí Sobíňov,
Gymnáziem Chotěboř a Městem Chotěboř

vás zvou na

OSLAVU  DNE  ZEMĚ


Pro malé i velké soutěžící máme opět připravenou hru

TRPASLÍČCI NÁM PŘIPOMÍNAJÍ KRÁSY LESA

Zahájení hry je v SOBOTU 26. 4. 2014 v 9.00 hodin
u terénní stanice ZO ČSOP v Sobíňově, akce končí v 12.00 hodin.
Od 13.00 hodin následuje soutěž přihlášených družstev Zlatý list


Pro soutěžící jsou přichystány ceny i malé občerstvení.                  

  Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož cílem je, aby se žáci škol společně s učiteli podíleli na snížení ekologického dopadu školy na životní prostředí a celkově na zlepšení prostředí školy i jejího okolí. Ve škole je vytvořen ekotým, jehož hlavním úkolem je analýza školy, na základě které se  stanoví další aktivity, do kterých se studenti i učitelé a další personál zapojují.

Gymnázium Chotěboř se bude v tomto školním roce (2012/13) snažit získat certifikát Ekoškola. O veškerých aktivitách v rámci tohoto projektu se můžete dočíst zde.

Více o projektu Ekoškola zde.

Dotazníky
Ekokodek
Žádné komentáře:

Okomentovat